Bli företagsvän

Som SDR:s företagsvän 2023 kan ni välja mellan tre olika stödpaket där ni stöttar SDR:s arbete för teckenspråk och ett bättre samhälle för döva. Välj den nivå som passar er och se vad som ingår i stödpaketet.

Guld - 10 000 kr

- Med GULD-paketet ger ni 10 000 kr som stöd till SDR och deras arbete.

- Er logotyp syns i SDR:s presentationer i samband med nationella föreläsningar, förbundsmöte och SDR:s seminarium i samband med EUD:s General Assembly (årsmöte) i Stockholm i maj.

- Ni får 30% rabatt på annons i SDR:s medlemstidning, Dövas Tidning. Rabatten gäller oavsett annonsformat i papperstidningen och hur många nummer (5 nr/år) av papperstidningen ni vill annonsera i. Alltid en motsvarande webbannons på dovastidning.se på köpet.

- Digital version av Dövas Tidning (PDF) till er arbetsplats (upp till 10
e-postadresser)

Silver - 5 000 kr

- Med SILVER-paketet ger ni 5 000 kr som stöd till SDR och deras arbete.

- Ni får 20% rabatt på annons i SDR:s medlemstidning, Dövas Tidning. Rabatten gäller oavsett annonsformat i papperstidningen och hur många nummer (5 nr/år) av papperstidningen ni vill annonsera i. Alltid en motsvarande webbannons på dovastidning.se på köpet.

- Digital version av Dövas Tidning (PDF) till er arbetsplats (upp till 5
e-postadresser)

Brons - 2 500 kr

- Med BRONS-paketet ger ni 2 500 kr som stöd till SDR och deras arbete.

- Ni får 10% rabatt på annons i SDR:s medlemstidning, Dövas Tidning. Rabatten gäller oavsett annonsformat i papperstidningen och hur många nummer (5 nr/år) av papperstidningen ni vill annonsera i. Alltid en motsvarande webbannons på dovastidning.se på köpet.

- Digital version av Dövas Tidning (PDF) till er arbetsplats
(1 e-postadress).

Intresserad av att bli SDR:s företagsvän 2023?
Varmt välkommen att skicka e-post till: givarservice@sdr.org

SDR:s stödpaket för företagsvän är giltiga årsvis, från 1 januari – 31 december. Som TACK kommer alla företagsvänner vid årets slut även att synas med sitt företagsnamn i årets sista nummer av Dövas Tidning och SDR:s årsredovisning.

 

Fler sätt att ge stöd