Förmedlingstjänster för minnesgåvor

SDR är även registrerad hos förmedlingstjänster för minnesgåvor och begravningsbyråer, där du som givare kan ge pengar som därefter på ett säkert och tryggt går till SDR.