Mer om våra ändamål

Här kan du som givare välja mellan olika ändamål där gåvan kan gå till:

  • Starkare rätt till teckenspråk
  • God hälsa & välbefinnande
  • Minskad fattigdom
  • Mer jämlikt samhälle
  • Stark dövrörelse

Under 2022 firar SDR 100 år (1922-2022) och det firas med flera olika aktiviteter och händelser. Gåvor till SDR 100 år går till förbundets fortsatta arbete för ett samhälle där teckenspråk är självklart.

 • Forskning och utvecklingsprojekt
  För utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.

 • SDR:s anslutna föreningars verksamhet
  För utveckling av föreningsverksamhet och medlemsaktiviteter. I första hand går gåvan till barn- och ungdomsverksamhet, studieverksamhet och intressepolitisk verksamhet.

 • Barn och ungdomar
  För föreningar och organisationer som vill ordna aktiviteter på teckenspråk för barn och ungdomar, t.ex. lägerverksamhet.

 • Kvinnor i Nepal
  För dövföreningar som har biståndsarbete i Nepal, särskilt för kvinnor.
  I samband med Kerstin Kjellbergs bortgång 2019 skapades en insamling till dövföreningar som har biståndsarbete i Nepal, särskilt för kvinnor – en av Kerstin Kjellbergs hjärtefrågor. Gåvan kommer att förvaltas av SDR och tilldelas föreningar som bedriver projekt i Nepal.

 • Äldre döva
  För föreningar och organisationer som vill ordna aktiviteter och kurser för döva pensionärer.