Testamente

Om du vill testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva gör du en viktig insats för ett bättre samhälle för döva och för teckenspråk.

Alla frågor och information kring testamenten hanteras konfidentiellt av Sveriges Dövas Riksförbund och vi behandlar ditt önskemål och testamente med respekt. 

Så här gör du:

I ditt testamente skriver du Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare. Här följer några exempel på formuleringar hur du kan välja att uttrycka din önskan i ditt testamente:

  • Min önskan är att Sveriges Dövas Riksförbund ska motta                    kronor från min kvarlåtenskap.
  • Den återstod som finns kvar av min kvarlåtenskap efter att mina arvingar fått sina delar ska tillfalla Sveriges Dövas Riksförbund.
  • Om ingen av mina arvingar skulle vara i livet ska återstoden av min kvarlåtenskap istället tillfalla Sveriges Dövas Riksförbund.


Att tänka på när du skriver ditt testamente:

  • Ett testamente ska vara skriftligt. Du som skriver ditt testamente med dina önskningar kallas för testator. Testamentet ska vara undertecknat av dig och din underskrift ska bevittnas av två vittnen.
  • Du som är testator och vittnena bör känna varandra men vittnena får inte ha ett eget intresse av testamentet eller dess innehåll. Vittnena ska med sina namnunderskrifter skriva under en vittnesmening som styrker din önskan i enlighet med testamentets innehåll. De som bevittnar testamentet behöver också uppge sina egna personuppgifter. Vittnena måste vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.
  • När testamentet är klart och bevittnat bör du som är testator berätta för dina närmaste att det finns ett testamente och var den förvaras. Du behöver inte registrera testamentet någonstans, men det är rekommenderat att du förvarar ditt testamente tillsammans med andra värdefulla handlingar.

 

Vill du veta mer om hur du kan testamentera till förmån för döva så är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Fler sätt att ge stöd