Testamente

Om du vill testamentera hela eller del av din kvarlåtenskap till förmån för döva gör du en viktig insats för ett bättre samhälle för döva och för teckenspråk.

Alla frågor och information kring testamenten hanteras konfidentiellt av Sveriges Dövas Riksförbund och vi behandlar ditt önskemål och testamente med respekt. 

OBS! Denna sida ska uppdateras den 4-5 maj!

Tidigare info:

Så här gör du:

I ditt testamente skriver du Sveriges Dövas Riksförbund som förmånstagare. Här följer några exempel på formuleringar hur du kan välja att uttrycka din önskan i ditt testamente:

  • Min önskan är att Sveriges Dövas Riksförbund ska motta                    kronor från min kvarlåtenskap.
  • Den återstod som finns kvar av min kvarlåtenskap efter att mina arvingar fått sina delar ska tillfalla Sveriges Dövas Riksförbund.
  • Om ingen av mina arvingar skulle vara i livet ska återstoden av min kvarlåtenskap istället tillfalla Sveriges Dövas Riksförbund.


Att tänka på när du skriver ditt testamente:

  • Ett testamente ska vara skriftligt. Du som skriver ditt testamente med dina önskningar kallas för testator. Testamentet ska vara undertecknat av dig och din underskrift ska bevittnas av två vittnen.
  • Du som är testator och vittnena bör känna varandra men vittnena får inte ha ett eget intresse av testamentet eller dess innehåll. Vittnena ska med sina namnunderskrifter skriva under en vittnesmening som styrker din önskan i enlighet med testamentets innehåll. De som bevittnar testamentet behöver också uppge sina egna personuppgifter. Vittnena måste vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.
  • När testamentet är klart och bevittnat bör du som är testator berätta för dina närmaste att det finns ett testamente och var den förvaras. Du behöver inte registrera testamentet någonstans, men det är rekommenderat att du förvarar ditt testamente tillsammans med andra värdefulla handlingar.

 

Vill du veta mer om hur du kan testamentera till förmån för döva så är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Erbjudanden: Juridiska tjänster för testamente

Digitaltjänsten Jurio

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du kostnadsfritt upprätta ett testamente som låter dig testamentera bort ett valfritt belopp till förmån för Sveriges Dövas Riksförbund och vårt ändamål. Genom att testamentera ett bidrag till oss kan du göra enorm skillnad i vårt arbete.

Du kan välja mellan två olika testamenten:

  • Ett enklare testamente där du enbart testamenterar en valfri summa till Sveriges Dövas Riksförbund. I övrigt hanteras din kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen. Klicka här för att skapa ett enklare testamente helt kostnadsfritt.
  • Ett fullt testamente där du anger detaljer kring din kvarlåtenskap och dess fördelning, där du även väljer att en summa ska doneras till Sveriges Dövas Riksförbund. Klicka här för att upprätta ett fullt testamente helt kostnadsfritt.

Hur fungerar det?

Testamentet upprättas och skräddarsys automatiskt genom att du svarar på frågor i ett formulär online – antingen själv eller tillsammans med en sambo eller make. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. Ett juridiskt giltigt testamente skapas helt kostnadsfritt, baserat på dina svar.

Har du redan ett testamente sedan tidigare? Du kan välja mellan att helt ersätta ditt tidigare testamente, eller bara göra ett tillägg. Självklart kan du återkalla eller göra ändringar i testamentet om du skulle ångra dig.

Kom ihåg: För att ditt testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.

  Lavendla begravning och juridik

Lavendla begravning och juridik erbjuder alla medlemmar i Sveriges Dövas Riksförbund enklare juridiska dokument, som framtidsfullmakt och testamente, till kraftigt reducerade priser.

Läs mer hos Lavendla här: https://lavendla.se/sveriges-dovas-riksforbund/

 

Fler sätt att ge stöd